Có 1 kết quả:

wù lǐ xué

1/1

wù lǐ xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

physics