Có 1 kết quả:

wù lǐ liàng ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

physical quantity