Có 1 kết quả:

wù chǎn ㄨˋ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) products
(2) produce
(3) natural resources