Có 1 kết quả:

wù zhǒng

1/1

wù zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

species