Có 1 kết quả:

wù zhǒng

1/1

wù zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

species