Có 1 kết quả:

wù jìng tiān zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural selection