Có 1 kết quả:

wù zhèng

1/1

wù zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

material evidence