Có 1 kết quả:

wù zī gōng yìng ㄨˋ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

supply of material