Có 1 kết quả:

wù zī

1/1

wù zī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goods
(2) supplies