Có 1 kết quả:

wù zī gōng yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

supply of material