Có 1 kết quả:

wù jìng

1/1

wù jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

objective (optics)