Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 9
Bộ: níu 牛 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨一フフ丶一丶
Thương Hiệt: HQWYI (竹手田卜戈)
Unicode: U+7273
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bovine)