Có 1 kết quả:

qiān yǐn chē

1/1

qiān yǐn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tractor