Có 1 kết quả:

tè chǎn ㄊㄜˋ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) special local product
(2) (regional) specialty