Có 1 kết quả:

tè chǎn

1/1

tè chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special local product
(2) (regional) specialty