Có 1 kết quả:

tè jià cài

1/1

tè jià cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) restaurant special
(2) daily special