Có 1 kết quả:

tè bié hù lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

intensive care