Có 1 kết quả:

tè dà hào

1/1

tè dà hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jumbo
(2) king-sized