Có 1 kết quả:

tè zhēng lián hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

characteristic binding