Có 1 kết quả:

tè jì tiào sǎn ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄙㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

skydiving