Có 1 kết quả:

Tè lā wéi fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Tel Aviv
(2) Tel Aviv-Jaffa