Có 1 kết quả:

Tè yì gòu

1/1

Tè yì gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tesco, British-based supermarket chain