Có 1 kết quả:

tè shū ér tóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) child with special needs
(2) gifted child