Có 1 kết quả:

Tè zhǒng kōng qín tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Special Air Service (SAS)