Có 1 kết quả:

Tè yì cǎi sè ㄊㄜˋ ㄧˋ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Technicolor