Có 1 kết quả:

tè xǔ

1/1

tè xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) license
(2) licensed
(3) concession
(4) concessionary