Có 1 kết quả:

tè xǔ quán ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄑㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) patent
(2) franchise
(3) concession