Có 1 kết quả:

tè xǔ zhuàng

1/1

tè xǔ zhuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

charter