Có 1 kết quả:

tè mài

1/1

tè mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a sale
(2) sale