Có 1 kết quả:

tè mài huì ㄊㄜˋ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) promotional event
(2) sale