Có 1 kết quả:

tè yāo

1/1

tè yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

special invitation

Một số bài thơ có sử dụng