Có 1 kết quả:

Tè lǐ pǔ lā

1/1

Tè lǐ pǔ lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tripura (Indian state)