Có 1 kết quả:

Tè lǐ sà

1/1

Tè lǐ sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Teresa
(2) Theresa (name)