Có 1 kết quả:

tè xū

1/1

tè xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special need
(2) particular requirement