Có 1 kết quả:

qiān shéng

1/1

qiān shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tow rope