Có 1 kết quả:

qiān lián

1/1

qiān lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 牽連|牵连[qian1 lian2]