Có 1 kết quả:

xī niǎo

1/1

xī niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hornbill