Có 1 kết quả:

Jiān tuó luó

1/1

Jiān tuó luó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gandhara Kingdom in northwest India, c. 600 BC-11 AD, on Kabul River in Vale of Peshawar