Có 1 kết quả:

quǎn rú

1/1

quǎn rú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cynic