Có 1 kết quả:

quǎn kē

1/1

quǎn kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the canines