Có 1 kết quả:

quǎn chǐ

1/1

quǎn chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

canine tooth