Có 1 kết quả:

fàn cuò

1/1

fàn cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to err
(2) to make a mistake
(3) to do the wrong thing