Có 1 kết quả:

yóu nǚ

1/1

yóu nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

niece (old)