Có 1 kết quả:

kuáng nú gù tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be set in one's ways (idiom)