Có 1 kết quả:

kuáng rè ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) zealotry
(2) fanatical
(3) feverish