Có 1 kết quả:

kuáng rè

1/1

kuáng rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) zealotry
(2) fanatical
(3) feverish