Có 1 kết quả:

Dí gēng sī

1/1

Dí gēng sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Dickens (name)
(2) Charles Dickens (1812-1870), great English novelist