Có 1 kết quả:

páo zi

1/1

páo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Siberian roe deer (Capreolus pygargus)