Có 1 kết quả:

hú guǐ shén xiān ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) foxes, ghosts and immortals
(2) supernatural beings, usually fictional