Có 1 kết quả:

gǒu chī shǐ ㄍㄡˇ ㄔ ㄕˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fall flat on one's face (vulgar)