Có 1 kết quả:

gǒu chī shǐ

1/1

gǒu chī shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fall flat on one's face (vulgar)