Có 1 kết quả:

gǒu niáng yǎng de

1/1

Từ điển Trung-Anh

son of a bitch