Có 1 kết quả:

gǒu liáng

1/1

gǒu liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dog food
(2) (Internet slang) public display of affection (term used by singles 單身狗|单身狗[dan1 shen1 gou3] forced to "eat" it)